HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
  Ana Sayfa
 

Halkla İlişkiler Nedir?
Gelişen toplumsal düzen içinde meydana gelen değişimler sonrasında, birimler arasında iletişim güçleşirken, bu zorluklardan kaynaklanan sakıncaları engelleme çabası, halkla ilişkilerin bir meslek haline dönüşmesine zemin hazırlamıştır.
Halkla ilişkilerin birden fazla bilim dalı ile beslenmesi,”Halkla ilişkiler Nedir?” sorusunun cevabı üzerinde tam bir görüş birliğine ulaşılamaması, halkla ilişkiler kavramının sosyal bilimlerin alt dalları içinde yorumlanmasına neden olmaktadır.
Halkla ilişkilerin çeşitli tanımlarından bir tanesi; halklı belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma sanatıdır.Başka bir tanıma göre halkla ilişkiler, bir işletme ya da bir özel/kamusal kuruluş yönetiminin,uygun, düzenli ve denetimli iletişim araçlarına başvurarak, kendileriyle karşılıklı yarar, güven, anlayış ve sempati sağlayacak sürekli bağlar kurmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kurmak zorunda olduğu kitleleri tanıma ve onlara yaklaşma isteğini ifade eder.
İşletmelerin ve kamuoyunun ilişkilerin kapsamına alan halkla ilişkiler, Amerikan dergisi“Public Relation News”e göre; yöneticiliğin, halkın davranışlarını değerlendiren, kişinin ya da kuruluşun güttüğü politika ve eylemleri kamu yararı ile bağdaştıran ve halkın anlayış ve desteğini kazanacak bir iş programı düzenleyip uygulayan yanıdır.
Halkla ilişkiler tanımlarına her geçen gün yenisi eklenirken, merkezi ABD’de bulunan Burson & Marsteller’ın, yeniden yapılanmaya gittiği son günlerde, genişleyen işlevi, halkla ilişkiler deyiminin karşılamadığı gerekçesiyle, perception management(algılama yönetimi) kavramını gündeme getirmesiyle, halkla ilişkilere yeni isim arayışı, tekrar gündeme taşınmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre, son yıllarda ABD’de en çok kullanılan deyim (corporate communications) kurumsal iletişimdir. Ayrıca 1986 tarihli O’Dwyer’s Directory of Corporate Communications’a göre, ABD’de en büyük 500 firmanın 107’si kurumsal iletişim, 58 işletme public affairs(kamusal ilişkiler) ve 25’i corporate relations(kurumsal ilişkiler) sözcüğünü tercih etmektedir. Terminolojideki bu çeşitliliğe karşın, public relations kavramının kazandığı evrenselliğin yanında P.R. kısaltmasının literatüre, günlük dile iyiden iyiye yerleşmesi kolay terkedilemeyeceğinin bir kanıtıdır. ABD dışında diğer ülkelerde 69 ulusal dernek ve birliğin 64’ü kendisini bu deyimle tanımlamaktadır.
Çeşitli biçimlerde tanımlanan halkla ilişkilerin amacı, örgütle diğer örgütler arasında iyi bir ortam yaratmaktır. Bu anlamda, örgütün yalnız halkla değil, diğer örgüt ve topluluklarla olan ilişkilerini de kapsamına almaktadır.
Halkla ilişkilerin amaçlarını özetleyecek olursak:
Halkla ilişkiler,halklı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek,
Halkta yönetime karşı olan olumlu davranışlar yaratmak,
Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak,
Kararların doğruluk derecesini arttırmak için halktan bilgi almak,
Kanun ve kurallara uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgi vermek(trafik kuralları,yasaklar v.b)
Halkla işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha kolay ve çabuk görülmesini sağlamak(okul,hastane,yol yapımı,okul aile birliği toplantıları gibi)

Halkla ilişkilerin amacı, özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak ve herkesin kişiliğine hürmet ederek toplumsal sorumluluk duygusu yaratmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. HALKLA İLİŞKİLER
Tanımı: Halkla ilişkiler elemanının sahip olduğu,kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Halkla ilişkiler mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2.MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ
Tanımı: Müşteri temsilciliği elemanının sahip olduğu,şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan,müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Müşteri Temsilciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3.KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI
Tanımı: Kamuoyu Araştırmacısının sahip olduğu,sosyal ve ekonomik konularla, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Kamuoyu Araştırmacılığı mesleğinin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. ORGANİZASYON SORUMLUSU
Tanımı: Organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, organizasyon düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında organizasyon sorumlusu mesleğinin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5. FUAR ORGANİZASYONU
Tanımı: Fuar organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, fuar organizasyonu düzenlemek için temel düzeyde araştırma yapma, proje geliştirme, bölgesel özelliklere yönelik olarak çeşitli fuar
organizasyonlarında yürütülen faaliyetleri yerine getirme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında fuar organizasyon sorumlusu mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan
mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında,
2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümlerinde,
3. Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
4. Medya takip ajanslarında,
5. Kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde,
6. Reklâm ajanslarında,
7. Haber ajanslarında,
8. Çağrı merkezlerinde,
9. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde,
10. Organizasyon ve fuar şirketlerinde,
11. Turizm şirketlerinde,
12. Ticaret odalarında vb. yerlerde çalışabilirler. 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
FAİK ÇELİK KIZ MESLEK LİSESİ
radyo dinle